בעקבות התראה לעוד סופה בכנרת הכוללת מזג אוויר קיצוני, רוחות חזקות וגלים גבוהים הצפויים באזור, חופי הכנרת ייסגרו ויפונו מנופשים ביום שישי בערב עד הודעה חדשה. 

לאחר הערכת מצב עם משטרת ישראל, בה הוחלט, מסיבות בטיחותיות, כי כלל חופי איגוד ערים כינרת יסגרו החל מיום שישי בשעה 19:00 בערב, ולא תתאפשר כניסה או לינת קמפינג בחופי הכנרת ולא רק בחופי מערב הכנרת.

סופה בכנרת, סוכת מציל חוף האון בכנרת
סוגרים את הים: החל מהערב בעקבות אתרעה על סופה בכנרת כל החופים ייסגרו

בשבת בבוקר תתקיים הערכת מצב נוספת של המשטרה ואיגוד ערים כנרת  בה יוחלט מתי ניתן יהיה לפתוח שוב את החופים.

מאיגוד ערים כנרת מבקשים מהציבור להישמע להוראות, לפנות את החופים כנדרש ולא להגיע לחופי הכנרת, עד לבחינת המצב מחר.

מידע עדכני יועבר גם בפייסבוק זורמים לכינרת או בכוכבית כינרת 55477*